Grodzka Tradycyjne Wyroby Domowe (Grodzka.pl) jest marką Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA zajmującą się usługami gastronomicznymi stanowiącymi głównie potrawy garmażeryjne.

Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA

ul. Kocjana 3, 01-473 Warszawa

NIP: 5222967596

www.igbmazovia.pl